jueves, 30 de junio de 2011

I Concurso de Monólogos "Gargallada no Río Miño" en el Concello de Cortegada (Ourense)

A través del Correo del Blog me han hecho llegar desde la Asociación Nao Senlleira las Bases del I Concurso de Monólogos "Gargallada no Río Miño" que tendrá lugar este mes de Agosto y que ell@s organizan.

A continuación os pongo las Bases del Concurso, así como las formas de contacto con ellos para cualquier duda que pueda existirA Asociación cultural Nao Senlleira de Cortegada convoca o I Concurso de monólogos “GARGALLADA NO RÍO MIÑO”

BASES DO I CONCURSO DE MONÓLOGOS “Gargallada no Río Miño”

PRIMEIRA: Participantes

Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, cuxa idade sexa de 18 ou máis anos.

Os monólogos serán humorísticos, textos orixinais do propio artista, que non fosen publicados. Deberán estar escritos e desarrollados en galego ou castelán.

SEGUNDA: Inscrición

A documentación solicitada enviarase por correo ordinario, correo electrónico ou en man, coa ficha que figura ao final destas bases, debidamente cumprimentada á seguinte dirección:

I CONCURSO DE MONÓLOGOS

Asociación Nao Senlleira de Cortegada

R/ Otero Novas, 2

32200. Cortegada

Ourense

Asocianao@gmail.com

No suposto de que se dispoña da actuación gravada en DVD, o concursante poderá adxuntala.

A data límite de recepción dos monólogos é o 29 de xullo de 2011 ata as 14:00 horas.

TERCEIRA: Documentación

- Fotocopia do DNI

- As obras, sen asinar, deberán presentarse nun sobre pechado, sin indicación algunha dos datos personais do concursante. Dentro deste sobre introducirase outro que conteña unha ficha cos seguintes datos: nome, apelidos, DNI, domicilio, teléfono de contacto e dirección de correo electrónico.

No suposto de envío por mail, adxuntar o texto nun documento e noutro documento os datos persoais.

CUARTA: Criterios a ter en conta

- Texto mecanografiado, cunha duración en escena superior a 10 minutos e inferior a 15 minutos.

- O tema é libre.

QUINTA: Selección e desenvolvemento

A organización establecerá unha fase previa á final o día 14 de agosto, dependendo da cantidade de monólogos recibidos. A preselección será comunicada aos inscritos.

A final establécese o día 19 de agosto de 2011.

O día da final, os seleccionados non poderán repertir monólogo exposto na fase previa, podendo acadar a actuación unha duración de ata 30 minutos.

Tódolos participantes deben acatar por completo as bases do concurso, os horarios, as datas e as decisións do xurado.

Se houbera algún imprevisto, conflicto ou malentendido, a organización según proceda resolverao baseándose nos criterios de racionalidade, igualdade e equidade.

A participación neste certame, supón o cumprimento destas bases. Para casos que poidesen surxir que as bases non contemplen, a decisión do xurado e da organización será válida.

Os participantes eximen á organización do concurso de calquera responsabilidade derivada de plaxio ou de calquera outra transgresión da lexislación vixente na que puidera incurrir algún dos participantes.

A organización deste concurso resérvase o dereito de poder modificar as datas ou bases, para o mellor funcionamento do mesmo.

SEXTA: Premios

- Primeiro premio: 1.000 euros

- Segundo premio: 600 euros

- Terceiro premio: 200 euros.

Aplicarase a retención do IRPF que sinala a normativa reguladora.

Os premios poderán declararse desertos si o Xurado así o estima

O fallo do xurado será inapelable.

SÉPTIMA:

A Asociación Nao Senlleira de Cortegada resérvase o dereito a utilizar as gravacións e cedelas nas condicións que se consider oportunas para unha maior difusión das mesmas.

FICHA DE INSCRICIÓN CONCURSO DE MONÓLOGOS:

NOME:

DNI:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

DATA DE NACEMENTO:

E-MAIL:

Para contactar con los organizadores para cualquier duda lo podreis hacer a través del correo asocianao@gmail.com o visitando su página web ( http://www.rockinriomino.com/portadous.htm )

Nota: Esto es simplemente de difusión del evento. En ningún momento participo en la organización ni soy responsable de nada de lo que pueda pasar.

jueves, 2 de junio de 2011

En breves vuelve la actividad (Estad atentos)

Como podeis comprobar lleva el blog sin actualizarse más de 15 días. Lo cierto es que me está resultando (por exámenes, clases y asuntos personales) muy complicado el llevar al día el blog. Para todos los que entrais buscando información actualizada, os pido disculpas.

Sin embargo, desde esta semana estoy dándole más uso a la página de Facebook del Blog, en donde me es más fácil actualizar y anunciar las actuaciones que por aquí (requiere menos trabajo, ya que únicamente es copiar y pegar eventos) y por eso he decidido que mientras no vuelva a la actividad por aquí, intentaré mantener al día (en la medida de la posible) las actuaciones.

Sin embargo, a partir del Lunes espero volver a tener esto como tiene que ser. Aunque, seguramente, coincida la vuelta del blog con la marcha de vacacioens de muchos locales y artistas, intentaré recompensaros con alguna sorpresa, videos y las actuaciones que se sigan haciendo.

Dicho esto, os invito a que os hagais fans del Facebook del Blog en donde podreis ir conociendo alguna que otra actuación y enteraros de novedades.

Saludos, muchas risas para todos y disculpas de nuevo.